Archív novinek

Oslavy 20 let Jednotného trhu: Delegace českých podnikatelů v Bruselu


V rámci svého programu se delegace dvaadvaceti podnikatelů v čele s prezidentem Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petrem Kuželem setkala nejen se zástupci Evropských institucí, ale i se stálými představiteli ČR v EU. Čeští podnikatelé se závěrem dvoudenního programu v Bruselu rovněž účastnili konference Eurochambres, která se uskutečnila v sídle Evropského parlamentu.

 

Podnikatelé se nejprve zúčastnili diskuse věnované vnitřnímu trhu Evropské unie, kterou pořádala Hospodářská komora České republiky, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU a Stálé zastoupení ČR při EU. Cílem diskuse bylo informovat účastníky podnikatelské delegace o aktuálních návrzích projednávaných na úrovni Evropské unie týkajících se podnikatelského prostředí a diskutovat o jejich dopadech. Podnikatele úvodem přivítal velvyslanec Martin Povejšil, Stálý představitel ČR při EU a velvyslanec v COREPER II. Dalším vystupujícím byl prezident HK ČR Petr Kužel, který pohovořil o aspektech členství ČR v EU. „V těchto dnech si Evropa připomíná 20. výročí jednotného trhu. V roce 1992 se měl uskutečnit ambiciózní plán vytvoření společného trhu všech členských států, na němž by neexistovaly hranice pro pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu. Po 20 letech však musíme konstatovat, že k dosažení tohoto cíle máme stále daleko,“ řekl úvodem prezident Kužel. I přes to, že Evropa udělala několik velkých kroků dopředu, stále je co zlepšovat. „My – podnikatelé – stále nejsme zcela spokojeni. Mezi členskými státy i nadále zůstávají překážky. Při pohybu zboží narážíme na dodatečné požadavky, problémem jsou i technické certifikáty, firmy zejména ze střední a východní Evropy nemají přístup k veřejným zakázkám v Německu a v dalších zemích a mohl bych pokračovat,“ upozornil Petr Kužel. Za nejslabší oblast však jednoznačně považuje oblast volného pohybu služeb, které nepomohla ani směrnice o službách, přijatá v roce 2006. Hlavním viníkem přetrvávajících překážek je podle prezidenta Kužela ekonomická a finanční krize, která zastavila pokrok při odstraňování zmíněných komplikacích. Prezident HK ČR se ve svém projevu dotkl i obviňování východoevropských firem ze sociálního dumpingu, krize eurozóny, zvyšování vstupních nákladů firem a domácností díky přísným opatřením Evropy v problematice snižování energetické náročnosti či evropského klientelismu. V rámci diskuse vystoupila i Lucie Šestáková, vedoucí úseku Vnitřní trh a konkurenceschopnost, Stálé zastoupení ČR při EU, která zhodnotila 20 let Vnitřního trhu. O otázkách jeho oživení pak závěrem pohovořil Ivan Voleš, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru: Sekce I – Zaměstnavatelé.

 

Dvoudenní program podnikatelské delegace posléze vyvrcholil účastí podnikatelů na konferenci Eurochambres, která byla cílena na „Aktivity EU pro byznys“. Konference se zúčastnili členové Eurochambres, evropští podnikatelé a zástupci hospodářských komor a jejím cílem bylo seznámení podnikatelské veřejnosti s konkrétními opatřeními EU na podporu růstu a konkurenceschopnosti firem.

 

Alessandro Barberis, prezident Eurochambres, již v úvodu konference zmínil potřebu zaměření se především na růst. Jedním dechem dodal, že Eurochambres má konkrétní opatření na podporu růstu, mimo jiné i prostřednictvím několika dotačních programů, které mohou být pro firmy velkým benefitem. Zároveň však upozornil na nutnost zvýšení kvality utrácení bruselských finančních prostředků, kdy se peníze z EU fondů musí bezpodmínečně vrátit zpět členským zemím. Na prezidenta Eurochambres navázal Christian Weinberger, poradce pro MSP, Evropská komise (DG Enterprise and Industry), který prezentoval konkrétní programy pro malé a střední podniky. Dalším tématem byla síť komor a v neposlední řadě byl představen budget EU pro roky 2014 – 2020. Na konferenci Eurochambres byly rovněž diskutovány specifické akce na podporu podnikání, vzdělávání, akce pro přístup k financím či hlavní trendy v Indii, Číně a Thajsku, tedy v zemích, které představují obchodní příležitosti pro evropské malé a střední podniky společně s nástroji úspěšného vstupu na tyto trhy.

 

Delegace českých firem, členů Hospodářské komory České republiky, byla finančně podpořena Zastoupením Evropské komise v ČR.

 

Převzato z www.komora.cz.< Archív novinek