Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 16. - 22. 12. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Od čtvrtka do pátku bude probíhat summit Evropské rady, který bude zaměřený především na otázky spojené se společnou bezpečnostní a obrannou politikou, hospodářskou a měnovou unií a energetikou. V průběhu týdne zasedne Rada pro zahraniční věci ke vztahům s Ruskem a jižními sousedy, Rada pro zemědělství a rybolov k politické dohodě o příležitostech pro rybaření v Černém moři a Rada pro obecné záležitosti, jež se bude zabývat přípravou na nadcházející summit Evropské rady, procesem rozšiřování a přistoupením Srbska. Poslanci Evropského parlamentu budou jednat ve výborech. Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o zprávě ohledně uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách, elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, integrovaném trhu doručování balíků a o pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů hospodářské soutěže. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách, obnovení dohody o spolupráci v oblasti vědy a techniky s Ruskem a Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě. Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude hlasovat o tzv. 4. železničním balíčku. Evropská komise ve středu zahájí revizi legislativy týkající se kvality ovzduší a zhodnocení strategie vytyčující cíle v této oblasti do roku 2020 a organizuje informační den k inteligentní, ekologické a integrované dopravě. Seminář s názvem „Jaké politiky by mohly přispět k řešení vysoké nezaměstnanosti v zemích eurozóny?“ pořádá Evropská centrální banka ve Frankfurtu. Na poslední schůzi Senátu PČR v tomto roce se budou senátoři zabývat návrhem směrnice o platebních službách a návrhem nařízení na řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků. CEBRE pořádá debatu s názvem „Matky vraťte se! Ekonomika Vás potřebuje“, která se uskuteční v úterý odpoledne v Evropském domě v Praze. Ve Washingtonu probíhá 3. kolo jednání o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP).

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 16. prosince

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Agenda zahrnuje hodnocení summitu Východního partnerství a dohody o íránském jaderném programu, vztahy s Ruskem a s jižními sousedy.
 • Začíná dvoudenní zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, jednat se bude mj. o politické dohodě o příležitostech pro rybaření v Černém moři.
 • Probíhají schůze výborů Evropského parlamentu. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách, obnovení dohody o spolupráci v oblasti vědy a techniky s Ruskem a Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě.
 • Schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude věnovaná elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, zprávě o uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách, zavedení palubního systému eCall, pravidlům upravujícím žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a souborným přepravním službám a poskytování cest s asistencí.
 • Ve Washingtonu začíná 3. kolo jednání o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP), které potrvá až do pátku.

Úterý 17. prosince

 • Rada pro obecné záležitosti se bude zabývat přípravou na nadcházející summit Evropské rady, procesem rozšiřování a přistoupením Srbska.
 • Pokračuje zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, jednat se bude mj. o politické dohodě o příležitostech pro rybaření v Černém moři.
 • Členové Evropského parlamentu jednají ve výborech. Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude hlasovat o tzv. 4. železničním balíčku.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku organizuje setkání se členy národních parlamentů k „Evropskému vnitřnímu trhu energetiky pro 21. století“.
 • Hospodářský a měnový výbor projedná mezibankovní poplatky za platební transakce kartami, platební služby na vnitřním trhu a revizi Evropského systému finančního dohledu.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o zprávě o uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách, elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, integrovaném trhu doručování balíků, pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů hospodářské soutěže a o dodávání tlakových zařízení na trh.
 • Probíhá schůze Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER) Výboru regionů.
 • Seminář s názvem "Jaké politiky by mohly přispět k řešení vysoké nezaměstnanosti v zemích eurozóny?" organizuje Evropská centrální banka ve Frankfurtu.
 • Představenstvo Evropské investiční banky se sejde v Lucemburku.
 • Uskuteční se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • CEBRE pořádá v Praze debatu s názvem „Matky vraťte se! Ekonomika Vás potřebuje“.

Středa 18. prosince

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I.
 • Komise pořádá informační den k inteligentní, ekologické a integrované dopravě.
 • Komise dále zahájí revizi legislativy týkající se kvality ovzduší a zhodnocení strategie vytyčující cíle v této oblasti do roku 2020.
 • Proběhne jednání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.
 • Na poslední schůzi Senátu PČR v tomto roce se budou senátoři zabývat návrhem směrnice o platebních službách a návrhem nařízení na řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků.

Čtvrtek 19. prosince

 • Začíná dvoudenní summit Evropské rady věnovaný otázkám spojeným se společnou bezpečnostní a obrannou politikou, hospodářskou a měnovou unií a energetikou.

tek 20. prosince

 • Probíhá summit Evropské rady zaměřený na otázky spojené se společnou bezpečnostní a obrannou politikou, hospodářskou a měnovou unií a energetikou.

Sobota 21. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 22. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 31.12.        Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 31.12.        Konzultace k návrhu pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 24.01.        Konzultace: Modernizace státní podpory prostřednictvím lepšího hodnocení

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 05.02.        Konzultace s veřejností o revizi pravidel autorských práv v Evropské Unii

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 25.02.        Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 16/12/2013.< Archív novinek