Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 20. - 26. 1. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci k situaci ve Středoafrické republice, Sýrii, Egyptě a Jižním Súdánu a proběhne příprava na summit EU-Rusko. V úterý Rada EU zahájí přístupové rozhovory se Srbskem. Probíhají schůze výborů Evropského parlamentu. Poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch projednají souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou, provádění jednotného evropského nebe a vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy. Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne hlasování o přijetí návrhu stanoviska k vyšetřovací zprávě o úloze a operacích „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny. Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o vysoké společné úrovni bezpečnosti sítí a informací v celé Unii, zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu, harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, zavedení palubního systému eCall, jednotném evropském trhu elektronických komunikací a o řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014. Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku se budou poslanci zabývat návrhem nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách, zřízením programu Copernicus a vytvořením systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy. Evropská komise v pondělí představí akční plán na využití potenciálu energie oceánů a ve středu přijme Sdělení „Pro evropskou průmyslovou renesanci“, Sdělení „Vize vnitřního trhu s průmyslovými výrobky“ a odstartuje Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030. V pátek Komise představí nové projekty zaměřené na podporu inovativních řešení problémů souvisejících s vodou. V úterý začne dvoudenní plenární zasedání Hospodářského a sociálního výboru, které zahrnuje diskuzi o stavu občanské společnosti na Ukrajině, prezentaci pracovního programu Komise na rok 2014 a hodnocení litevského předsednictví Radě EU. Řecké předsednictví hostí v Aténách neformální setkání ředitelů pro obrannou politiku a neformální setkání ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 20. ledna

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci k situaci ve Středoafrické republice, Sýrii, Egyptě a Jižním Súdánu a proběhne příprava na summit EU-Rusko.
 • Evropská komise představí akční plán na využití potenciálu energie oceánů.
 • Začíná „Evropský parlamentní týden 2014“ - třídenní meziparlamentní konference o správě ekonomických záležitostí Evropské unie.
 • Poslanci Evropského parlamentu jednají ve výborech. Poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch projednají souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou, provádění jednotného evropského nebe a vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy.                                      

Úterý 21. ledna

 • Rada EU zahájí přístupové rozhovory se Srbskem.
 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách dvoudenní seminář zaměřený na posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy.
 • Pokračuje konference „Evropský parlamentní týden 2014“.
 • Schůzují výbory Evropského parlamentu. Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne hlasování o přijetí návrhu stanoviska k vyšetřovací zprávě o úloze a operacích „trojky“ (ECB, Komise a MMF) s ohledem na země zapojené do programu eurozóny.
 • Členové výboru pro zahraniční věci budou hlasovat o zprávách o pokroku za rok 2013 Bosny a Hercegoviny, Bývalé Jugoslávské republiky Makedonie a Černé Hory, dále o ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi (ATT) a o rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci s Indonésií.
 • Agenda dvoudenního plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru zahrnuje diskuzi o stavu občanské společnosti na Ukrajině, prezentaci pracovního programu Komise na rok 2014 a hodnocení litevského předsednictví Radě EU.
 • Proběhne jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady.

Středa 22. ledna

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • V Aténách pokračuje seminář zaměřený na posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy.
 • Evropská komise přijme Sdělení „Pro evropskou průmyslovou renesanci“, které zdůrazňuje centrální roli průmyslu při obnově hospodářského růstu a Sdělení „Vize vnitřního trhu s průmyslovými výrobky“, jehož cílem je zlepšit právní rámec vnitřního trhu.
 • Komise dále schválí Bílou knihu „Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030“.
 • Poslední den probíhá konference „Evropský parlamentní týden 2014“.
 • Poslanci budou v Rozpočtovém výboru Evropského parlamentu hlasovat o Evropském fondu solidarity a o Úřadu evropského veřejného žalobce.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude hlasovat o návrhu nařízení o jednotném evropském trhu elektronických komunikací.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se budou zabývat zavedením palubního systému eCall, jednotným evropským trhem elektronických komunikací, soubornými přepravními službami a poskytováním cest s asistencí, mezibankovními poplatky pro platební transakce využívající platebních karet a ochranou spotřebitelů v uživatelských službách.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Ve Frankfurtu se koná jednání členů Rady guvernérů Evropské centrální banky.

Čtvrtek 23. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Řecké předsednictví hostí v Aténách neformální setkání ředitelů pro obrannou politiku a neformální setkání ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu se uskuteční hlasování o návrhu nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách, o zřízení programu Copernicus a o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o vysoké společné úrovni bezpečnosti sítí a informací v celé Unii, zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu, harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, zavedení palubního systému eCall, jednotném evropském trhu elektronických komunikací a o řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014.
 • Proběhne jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady.

tek 24. ledna

 • Proběhne schůze členů Coreperu I.
 • V Aténách pokračuje neformální setkání ředitelů pro obrannou politiku a neformální setkání ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Komise představí nové projekty zaměřené na podporu inovativních řešení problémů souvisejících s vodou. Na podporu těchto 11 projektů bylo vyčleněno 50 milionů EUR.

Sobota 25. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 26. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 24.01.        Konzultace: Modernizace státní podpory prostřednictvím lepšího hodnocení

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 05.02.        Konzultace s veřejností o revizi pravidel autorských práv v Evropské Unii

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 14.02.        Konzultace k návrhu pokynů ke státním podporám v oblasti životního prostředí a energetiky 2014–2020

Do 17.02.        Konzultace k návrhu rámce Unie pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace

Do 25.02.       Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

Do 14.03.        Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.        Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.        Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.        Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 20/01/2014.< Archív novinek