Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 27. 1. - 2. 2. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

V pondělí zasedá Euroskupina, na kterou tradičně naváže zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. Na pořadu zasedání je prezentace programu řeckého předsednictví, diskuze o implementaci Paktu pro růst a zaměstnanost a rozhodování o vysokém vládním deficitu Chorvatska. Tento týden jednají poslanci Evropského parlamentu ve výborech. Schůze Výboru pro zahraniční věci se zaměří na Saudskou Arábii a Smlouvu o obchodu se zbraněmi (ATT). V Hospodářském a měnovém výboru se uskuteční hlasování o zprávě o pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a o zprávě o přezkumu Evropského systému finančního dohledu. V úterý se uskuteční summit EU-Rusko. Evropská komise v úterý navrhne strukturální reformy bankovního sektoru EU a organizuje dvoudenní konferenci „Otevřená a bezpečná Evropa - co bude dál?“, která má přispět k debatě o směřování politik vnitřních záležitostí EU po ukončení Stockholmského programu. Ve čtvrtek začne dvoudenní plenární zasedání Výboru regionů, na kterém budou členové mj. přijímat stanoviska k Zelené knize Komise Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 či k návrhu nařízení týkajícího se Jednotného evropského trhu elektronických komunikací. Senátoři PČR ve středu projednají návrh nařízení týkající se Jednotného evropského trhu elektronických komunikací, sdělení Komise Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie, sdělení Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi a sdělení Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014. V úterý se koná „BUSINESSEUROPE Day“ na téma Industry Matters.                     

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 27. ledna

 • Proběhne setkání členů Euroskupiny, tj. zástupců členských států EU, jejichž měnou je Euro.
 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách dvoudenní setkání vysokých úředníků Unie pro Středomoří.
 • Poslanci Evropského parlamentu jednají ve výborech. Schůze Výboru pro zahraniční věci se zaměří na Saudskou Arábii, její vztahy s EU a roli na Blízkém východě a v severní Africe a mezinárodní Smlouvu o obchodu se zbraněmi (ATT).
 • V Hospodářském a měnovém výboru se uskuteční hlasování o zprávě o pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a o zprávě o přezkumu Evropského systému finančního dohledu.
 • Hospodářský a měnový výbor a Výbor pro zaměstnanost a sociální věci organizuje veřejné slyšení hodnotící strukturu, úlohu a operace „trojky“ (Komise, ECB a MMF) v programových zemích eurozóny.                         

Úterý 28. ledna

 • Uskuteční se summit EU-Rusko.
 • Zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Na pořadu jednání je prezentace programu řeckého předsednictví, diskuze o implementaci Paktu pro růst a zaměstnanost a rozhodování o vysokém vládním deficitu Chorvatska.
 • Pokračuje setkání vysokých úředníků Unie pro Středomoří v Aténách.
 • Koná se „BUSINESSEUROPE Day“ na téma Industry Matters.  Mezi řečníky budou nejvyšší činitelé EU - předseda Evropského parlamentu, předseda Evropské komise a další.

Středa 29. ledna

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Evropská komise navrhne strukturální reformy bankovního sektoru EU.
 • Komise dále organizuje dvoudenní konferenci „Otevřená a bezpečná Evropa - co bude dál?“, která má přispět k debatě o směřování politik vnitřních záležitostí EU po ukončení Stockholmského programu.
 • Výbor regionů pořádá konferenci, která má za cíl představit úspěchy z kulturních a tvůrčích odvětví a jejich vliv na místní rozvoj v kontextu Strategie Evropa 2020.
 • Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) organizuje seminář k obchodním vztahům EU-Rusko, korupci a vývoji po přistoupení Ruska k WTO.
 • Proběhne 18. schůze Senátu PČR. Senátoři projednají návrh nařízení týkající se Jednotného trhu elektronických komunikací, sdělení Komise Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie, sdělení Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi a sdělení Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014.

Čtvrtek 30. ledna

 • Komise předloží návrh nového programu pro distribuci potravin do evropských škol.
 • Pokračuje konference „Otevřená a bezpečná Evropa - co bude dál?“ pořádaná Evropskou komisí.
 • Začíná plenární zasedání Výboru regionů, na kterém budou členové přijímat stanovisko k Zelené knize Komise Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 či k návrhu nařízení ohledně Jednotného evropského trhu elektronických komunikací.
 • Uskuteční se setkání členů Politického a bezpečnostního výboru.

tek 31. ledna

 • Proběhne schůze členů Coreperu I.
 • Řecké předsednictví v Aténách hostí setkání generálních ředitelů pro záležitosti Evropské unie.
 • Pokračuje plenární zasedání Výboru regionů.
 • Konzultaci se stakeholdery k doporučení Rady o rámci pro kvalitu stáží pořádá Výbor regionů.

Sobota 1. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 2. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 05.02.        Konzultace s veřejností o revizi pravidel autorských práv v Evropské Unii

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 14.02.        Konzultace k návrhu pokynů ke státním podporám v oblasti životního prostředí a energetiky 2014–2020

Do 17.02.        Konzultace k návrhu rámce Unie pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace

Do 25.02.        Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

Do 14.03.        Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.        Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.        Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.        Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 27/01/2014.< Archív novinek