Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 3. 2. - 9. 2. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. V pondělí se budou poslanci zabývat zjednodušením přijímaní některých veřejných listin v EU. V úterý proběhne hlasování o zprávě o uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách a o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem. Ve středu budou poslanci hlasovat o usnesení k rámci EU pro energetiku a klima do roku 2030 a jednat mj. o dalším postupu v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže, nařízení o úpadkovém řízení či ochraně před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU. Poslední den bude projednáváno řešení úpadků úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank. Evropská komise v pondělí představí svoji první zprávu o boji proti korupci. Dále organizuje seminář s názvem „Vyhodnocování a sledování programů učňovského vzdělávání a stáží“. V úterý zasedá Správní rada Evropské investiční banky a ve čtvrtek Rada guvernérů Evropské centrální banky. Řecké předsednictví pořádá v Aténách dvoudenní konferenci ke Strategii EU pro oblast Jaderského a Jónského moře. Ve středu se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 3. února

 • Komise představí svoji první zprávu o boji proti korupci.
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den plenárního zasedání ve Štrasburku se budou poslanci zabývat zjednodušením přijímání některých veřejných listin v EU.
 • Evropská investiční banka pořádá v Lucemburku setkání Správní rady EIB s občanskou společností.           

Úterý 4. února

 • Evropská komise organizuje seminář s názvem „Vyhodnocování a sledování programů učňovského vzdělávání a stáží“.
 • Úterní agenda plenárního zasedání ve Štrasburku zahrnuje hlasování o zprávě o uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách, o integrovaném trhu doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU, o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem, o návrhu nařízení o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci EU a rozpravy o tzv. harmonizačním balíčku či Rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030.
 • V Lucemburku zasedá Správní rada Evropské investiční banky.
 • Uskuteční se schůze členů Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 5. února

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Poslanci budou hlasovat o usnesení k rámci EU pro energetiku a klima do roku 2030. náhradách a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání, o dalším postupu v oblasti Dohod EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže, o Dohodě mezi EU a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejích právních předpisů při hospodářské soutěži, dále o návrhu změny nařízení o úpadkovém řízení, Smlouvě o obchodu se zbraněmi, o nařízení o ochraně před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU a tzv. zprávách o pokroku balkánských zemí.      
 • Uskuteční se schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR. Na pořadu jednání je projednání pracovního programu Evropské komise na rok 2014, Roční analýza růstu 2014, Návrh směrnice o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a v neposlední řadě Sdělení o obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA.

Čtvrtek 6. února

 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách dvoudenní konferenci ke Strategii EU pro oblast Jaderského a Jónského moře.
 • Evropská komise organizuje další z řady dialogů s občany, který tentokrát proběhne v Kodani.
 • Poslední den budou poslanci na plenárním zasedání projednávat řešení úpadků úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a případy porušování lidských práv, demokracie a právního státu.
 • Ve Frankfurtu zasedá Rada guvernérů Evropské centrální banky.

tek 7. února

 • Proběhne schůze členů Coreperu I.
 • Pokračuje konference ke Strategii EU pro oblast Jaderského a Jónského moře, která se koná v Aténách.

Sobota 8. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 9. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 05.02.        Konzultace s veřejností o revizi pravidel autorských práv v Evropské Unii

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 14.02.        Konzultace k návrhu pokynů ke státním podporám v oblasti životního prostředí a energetiky 2014–2020

Do 17.02.        Konzultace k návrhu rámce Unie pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace

Do 25.02.        Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

Do 14.03.        Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.        Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.        Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.        Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 03/02/2014.< Archív novinek