Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 17. 2. - 23. 2. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden jednají výbory Evropského parlamentu a zasedají politické skupiny. V pondělí se bude Hospodářský a měnový výbor zabývat společným systémem zdanění v případě mateřských společností a jejich dceřiných společností v různých členských státech EU. V pondělí proběhne zasedání Euroskupiny, na kterou den poté naváže jednání Rady pro finanční a ekonomické záležitosti, přičemž se bude soustředit na problematiku jednotného mechanismu pro řešení problému bank či stanovením priorit rozpočtu EU pro rok 2015. Současně v pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Ve středu přijme Komise nové zásady o poskytování státní podpory pro letiště a aerolinky a měsíční balíček k porušování práva EU, následující den zahájí novou strategii pro pobřežní a námořní turistiku. Ve čtvrtek započne dvoudenní jednání Rady pro konkurenceschopnost, které se bude zejména týkat vnitřního trhu a průmyslu, sdělení Komise "Za obnovu evropského průmyslu“ a inovací a výzkumu.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 17. února

 • Proběhne zasedání Euroskupiny a Rady pro zemědělství a rybolov. Rada bude mj. projednávat informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů ve vztahu k vnitřnímu trhu a třetím zemím.
 • Komise pořádá v Bruselu fórum zaměřené na problematiku integrace měst členských států, hlavními tématy jsou širší spolupráce s evropskými institucemi a podpora politiky EU ve vztahu k městům.
 • Výbor pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu bude hlasovat o komplexním přístupu EU pro soudržnost vnějších vztahů EU. Také proběhne výměna názorů mezi Výborem a zástupci z některých kavkazských států.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu bude projednávat společný systém zdanění použitelný v případě mateřských společností a jejich dceřiných společností v různých členských státech. Dále zde proběhne hlasování o referenčních indexech v rámci finančních nástrojů a smluv, evropských fondech dlouhodobých investic a fondech peněžního trhu.
 • Začne dvoudenní jednání Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pondělní agendu tvoří především udělení absolutorií za rok 2012 pro jednotlivé instituce EU. Výbor se bude také zabývat obměnou členů Účetního dvora.
Úterý 18. února
 • Bude zasedat Rada pro finanční a ekonomické záležitosti. Tento den se chystá hodnotit jednání s Evropským parlamentem o jednotném mechanismu pro řešení problémů bank v EU. Na pořadu jednání je také přijetí závěrů k roční analýze růstu, která shrnuje hospodářskou a sociální situaci v EU, a ke zprávě k mechanismu varování upozorňující na členské státy, jež mohou být zasaženy ekonomickou nerovnováhou. Očekává se také stanovení priorit rozpočtu EU pro rok 2015 a schválení statutu pro nadcházející jednání zemí G20 v Sydney.
 • Členové Komise pro hospodářskou a sociální politiku při Výboru regionů se zaměří na stanovisko Kvalitního rámce pro stáže a hodnocení strategie Evropa 2020.
 • Bude jednat Politický a bezpečnostní výbor.

Středa 19. února

 • Proběhne schůze členů COREPERU I a COREPERU II
 • Komise přijme nové zásady o poskytování státní pomoci pro letiště a aerolinky.
 • Evropská lidová strana pořádá v Bruselu slyšení k programu Horizont 2020 a Evropskému inovačnímu a technologickému institutu.
 • Ve Frankfurtu se sejde Rada guvernérů Evropské centrální banky.

Čtvrtek 20. února

 • Proběhne další jednání členů COREPERU II.
 • Začne dvoudenní jednání Rady pro konkurenceschopnost. Agenda bude zaměřena na vnitřní trh a průmysl. Budou se řešit otázky spojené se Sdělením Komise "Za obnovu evropského průmyslu", které navrhuje, aby průmyslové konkurenceschopné podniky byly systematicky začleňovány do hlavních oblastí politiky EU a regionální politiky. Členové budou rovněž diskutovat o roční analýze růstu pro rok 2014.
 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách dvoudenní konferenci zaměřenou na otázky finanční kreativity.
 • Evropská komise zahájí novou strategii pro pobřežní a námořní turistiku a přijme měsíční balíček týkající se porušení práva EU. Dále Komise organizuje v Bruselu konference na tato témata: Globální družicový navigační systém a Mezinárodní trendy v ekologických návrzích a konstrukcích výrobků či v užívání energetických štítků.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude jednat o evropských environmentálních hospodářských účtech a o hladině akustického tlaku motorových vozidel.

tek 21. února

 • Následuje další jednání Rady pro konkurenceschopnost. Proběhne diskuze o roční analýze růstu pro rok 2014 a jejích dopadech na inovace a výzkum, o Evropském výzkumném prostoru či vztazích mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou.
 • Evropský komisař pro hospodářskou soutěž, Joaquín Almunia, se zúčastní v Paříži mezinárodní konference věnované hospodářské soutěži.
 • Pozorovatel pro pracovní trhy při Evropském hospodářském a sociálním výboru pořádá v Berlíně konferenci, která se zaměří na výhody rozmanitého pracovního prostředí.

Sobota 22. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 23. února

 •  Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 17.02.       Konzultace k návrhu rámce Unie pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace

Do 25.02.      Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

Do 14.03.     Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.       Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.        Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.        Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

Do 25.04.       Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjímkám ve veřejném zájmu


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/02/2014.< Archív novinek