Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 28. 4. - 4. 5. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí v Aténách začíná dvoudenní neformální jednání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a spotřebitelské záležitosti. V úterý začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pořad jednání zahrnuje problematiku obnovy evropského průmyslu či informační a propagační opatření zemědělských produktů. V úterý zasedá Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, přičemž poslanci se budou zabývat návrhem rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost. O den později jednají členové Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR o průzkumu a těžbě uhlovodíků či o zprávě Komise o boji proti korupci v EU.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 28. dubna

 • Pod záštitou řeckého předsednictví začíná v Aténách dvoudenní neformální jednání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a spotřebitelské záležitosti.
 • Evropská komise organizuje v Bruselu konferenci zaměřenou na problematiku kvality pracovních podmínek.
 • V rámci Výboru regionů schůzuje předsednictvo CORLEAP - Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství.
 • Evropská centrální banka organizuje ve Frankfurtu konferenci k finanční integraci a stabilitě v oblasti nové finanční architektury.

Úterý 29. dubna

 • Evropská komise organizuje v hlavní řecké metropoli seminář zaměřený na digitální inovace ve vztahu k regionálnímu růstu.
 • V Bruselu začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Proběhne diskuse o situaci na Ukrajině a to za účasti bývalého prezidenta Viktora Juščenka.  Členové budou v rámci přípravy stanovisek výboru projednávat tyto body: obnovu evropského průmyslu, realizaci koridorů TEN-T, zaměstnatelnost mladých lidí, změny v evropském farmaceutickém průmyslu, relokalizaci průmyslu do EU v rámci procesu reindustrializace, ochranu spotřebitele a vhodné řešení zadluženosti pro prevenci sociálního vyloučení, na konci jednání se budou věnovat snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel.
 • Ve Frankfurtu se pod záštitou Evropské centrální banky koná dvoudenní konference k mezinárodním rozměrům konvenční a nekonvenční měnové politiky.
 • V rámci schůze poslanecké sněmovny, budou její členové projednávat vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost.
 • Koná se dvoudenní jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 30. dubna

 • Koná se jednání členů COREPERU I a COREPERU II.
 • Řecké předsednictví organizuje v Aténách setkání atašé pro sociální otázky.
 • Evropská komise organizuje konferenci k posílení komunikace v rámci Evropské měnové unie.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Členové jednají mj. o mezigeneračních a mezikulturních opatřeních na podporu sociálního začlenění mladých občanů EU, kteří začínají pracovat v jiném členském státě; o informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a o nových potravinách a klonování. Také zde proběhne prezentace pilotní studie Střediska pro sledování jednotného trhu k dopadu směrnice o službách na stavebnictví.
 • Členové Výboru pro záležitosti EU budou informováni vládou o dohodě o partnerství, přípravě na nové programové období 2014-2020 a o situaci na Ukrajině. Dále projednají doporučení Komise k minimálním zásadám pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení, sdělení Komise o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU a zprávu Komise o boji proti korupci v EU.

Čtvrtek 1. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

tek 2. května

 • Koná se jednání členů COREPERU I.
 • Řecké předsednictví zaštiťuje setkání expertní skupiny pro radiové komunikace.

Sobota 3. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 4. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 28.04.  Konzultace k pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030

Do 09.05.     Konzultace o finančních nástrojích devizového trhu

Do 10.06.    Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06.    Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06.  Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07.    Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 28/04/2014.< Archív novinek