Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 1. 9. - 7. 9. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden jednají výbory Evropského parlamentu. Ve Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu se koná výměna názorů s Komisí pro obchod na téma Dohody o ekologickém zboží. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude jednat o digitální agendě, elektronické komunikaci a konferenci OSN o změně klimatu. Ve výboru pro rozvoj zemědělství a venkova proběhne mj. výměna názorů se zástupci Komise na ruský zákaz dovozu potravinářských výrobků z EU. Ve středu v Karlsruhe začíná třídenní workshop o vyhořelém jaderném palivu pořádaný Komisí. V pátek Evropská investiční banka pořádá v Lisabonu konferenci na téma "Investiční finance a zotavení". Dále tento týden zasedají členové Politického a bezpečnostního výboru a Rada guvernérů Evropské centrální banky.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 1. září

 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu jedná o souhrnném rozpočtu EU na rok 2015 a o digitální agendě pro Evropu.

Úterý 2. září

 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu jedná o souhrnném rozpočtu EU; elektronické komunikaci v rámci jednotného evropského trhu; obnově mandátu výkonného ředitele agentury ENISA; konferenci OSN o změně klimatu 2014. Zasedání se zúčastní i italský ministr pro vzdělávání a italský ministr pro ekonomický rozvoj.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 3. září

 • Jednají členové COREPERU II.
 • Komise pořádá v Karlsruhe třídenní workshop o vyhořelém jaderném palivu.
 • Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova Evropského parlamentu jedná o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a; ochranných opatřeních proti škůdcům; zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod a dovoz chovných zvířat a jejich produktů do Unie; klonování skotu, prasat, ovcí, koz a koní chovaných pro hospodářské účely; uvedení potravin z klonovaných zvířat na trh.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu bude jednat o souhrnném rozpočtu pro rok 2015; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a o; realizaci priorit pro rok 2014 v rámci Evropského semestru pro koordinaci hospodářské politiky.
 • Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu jedná o humanitární krizi v Gaze a humanitární reakci EU; rozvojové agendě po roce 2015; souhrnném rozpočtu pro rok 2015 a o; humanitární pomoci v nestabilním světě.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu proběhne rozprava o Dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou; Dohodě o přidružení mezi EU a Euratom na straně jedné a Gruzií na straně druhé; Dohodě o přidružení mezi EU a Euratom na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé; Protokol k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou. Dále se uskuteční výměna názorů s americkým velvyslancem při EU a; výměna názorů se zástupci Komise ohledně jednání o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu jedná o souhrnném rozpočtu pro rok 2015, dále proběhne výměna názorů s experty na téma letecké bezpečnosti.Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení v rámci svého projektu Sociální podnik.

Čtvrtek 4. září

 • Pokračuje workshop Komise o vyhořelém jaderném palivu.
 • Ve výboru pro rozvoj zemědělství a venkova Evropského parlamentu se koná výměna názorů se zástupci Komise o ruském zákazu dovozu potravinářských výrobků z EU a o zemědělských složkách mezinárodních dohod a probíhajících jednáních. Výbor bude také jednat o novele nařízení o ekologické produkci a označování ekologických výrobků.
 • Ve Frankfurtu proběhne jednání Rady guvernérů Evropské centrální banky.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Pátek 5. září

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Pokračuje workshop Komise o vyhořelém jaderném palivu.
 • Evropská investiční banka pořádá v Lisabonu konferenci na téma "Financování investic a zotavení".

Sobota 6. září

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 7. září

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 07.10.Konzultace k rámcovému nařízení o integraci statistik podniků (FRIBS)
Do 10.10.Veřejná konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu
Do 12.10.Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2016–2017 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020
Do 24.10.Konzultace zainteresovaných stran ohledně politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy
Do 31.10.Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020
Do 31.10.Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích(86/653/EHS)
Do 01.11.Veřejná konzultace týkající se dopadů používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v EU


Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 01/09/2014.

 < Archív novinek