Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 05. 01. - 11. 01. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro rozpočtovou kontrolu jedná o absolutoriu za rok 2013 za plnění souhrnného rozpočtu EU - Evropské komise, dalších institucí EU; o příslušných finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet Unie. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci hlasuje o výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU -  boj proti podvodům, navíc projednává mj. Zprávu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur EU za rozpočtový rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola. Od středy do čtvrtka proběhne v Rize setkání zástupců lotyšského předsednictví se sborem členů Komise. V Rize navíc proběhne zahajovací akce Evropského roku rozvoje 2015 pořádaná lotyšským předsednictvím.

 

Pondělí 5. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Úterý 6. ledna

 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá vBruselu novoroční konferenci „Oživení hospodářství EU – jak překonat investiční mezeru?“
 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice pořádá akci nazvanou „Zdravé jídlo pro všechny. Za Evropu bez GMO.“

Středa 7. ledna

 • V Rize se setká sbor členů Komise se zástupci lotyšského předsednictví.
 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice ve spolupráci s Evropskou sítí odborářů pořádá akci „Migrující pracovníci: Výzvy a příležitosti pro odbory.“
 • Jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.

Čtvrtek 8. ledna

 • V Rize pokračuje setkání sboru členů Komise se zástupci lotyšského předsednictví.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu jedná o absolutoriu za rok 2013 souhrnného rozpočtu EU - Evropské komise, dalších institucí EU; o příslušných finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet Unie.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jedná o absolutoriu za rok 2013 za plnění souhrnného rozpočtu EU - Evropské komise, Evropského inspektora ochrany údajů, Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost; absolutoriu za rok 2013 Agentury EU pro základní práva, Evropské policejní akademie, FRONTEX, Evropského policejního úřadu (Europol), Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, EUROJUST; projedná Zprávu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur EU na rozpočtový rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola; hlasuje o výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU - boj proti podvodům; jedná o dopisu Evropského veřejného ochránce práv o přístupu ke druhé kontrolní zprávě Společného kontrolního orgánu Europolu (SKO) na TFTP; směrnici o uchovávání údajů 2006/24/EC v souvislosti s rozsudky Soudního dvora z 8. dubna v případech C-293/12 a C-594/12.
 • Pokračuje akce „Migrující pracovníci: Výzvy a příležitosti pro odbory“ pořádaná skupinou konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice ve spolupráci s Evropskou sítí odborářů.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

tek 9. ledna

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Rize proběhne zahajovací akce Evropského roku rozvoje 2015 pořádaná lotyšským předsednictvím.

Sobota 10. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 11. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.
    

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 16.01.        Konzultace o vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Do 20.01.        Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (Návrh)

Do 31.01.        Veřejná konzultace k Patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 28.02.        Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu

Do 13.03.        Konzultace o seznamu navrhovaných projektů společného zájmu

Do 15.03.        Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

   

   

   

  Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

  dne 05/01/2015.< Archív novinek