Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 11. 05. - 17. 05. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí proběhne setkání členů eurozóny, na které tradičně den poté naváže Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři si vyslechnou informace o aktuálním stavu jednání mezi Radou a Evropským parlamentem o návrhu nařízení, kterým bude vytvořen Evropský fond pro strategické investice a budou se věnovat plnění loňských ekonomických doporučení pro jednotlivé členské státy. V úterý zasedá Výbor pro evropské záležitosti Senátu PČR. Senátoři se budou zabývat zejména Zelenou knihou Budování unie kapitálových trhů, Pařížským protokolem či dosažením cíle 10% propojení elektrických sítí. Evropská komise ve středu předloží Strategii pro migraci. O Unii kapitálových trhů budou jednat také členové EHSV. V pátek se setkají zakladatelé CEBRE s českými členy Evropského parlamentu na téma TTIP a jeho dopad na český byznys.

 

 

Pondělí 11. května

 • V Bruselu proběhne setkání ministrů financí členských států EU platících eurem (tzv. Euroskupina) a Rady pro zemědělství a rybolov.
 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize konají následující události: Konference "Jak podpořit mobilitu uvnitř Evropy a oběhovou migraci?" a schůze na vysoké úrovni na téma zaměstnávání zdravotně postižených.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Na pořadu jsou následující body: Slyšení, Evropská občanská iniciativa - Stop vivisekci (výbory AGRI, ENVI A ITRE).
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na pořadu jednání následující body: Mise do USA – TTIP a jeho dopad na malé a střední podniky; Konference o investiční politice v Evropě; ECO/379 - 2. schůze studijní skupiny - Unie kapitálových trhů; REX/440 – 1. schůze studijní skupiny Energetika – západní Balkán.
 • Think-Tank CEPS pořádá diskuzi na téma "Zdokonalení dohody o volném o obchodu mezi EU a Mexikem".
 • Pod záštitou Evropského ombudsmana se v Bruselu koná konference "Je Brusel novým Washingtonem D.C.? - Transparentnost lobbingu v EU".

 

 

Úterý 12. května

 • V Bruselu zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, hlavním bodem jednání je návrh nařízení pro zřízení Evropského fondu pro strategické investice.
 • V Rize se vrámci lotyšského předsednictví konají následující události: Konference "Jak podpořit mobilitu uvnitř Evropy a oběhové migraci?“; Schůze na vysoké úrovni na téma zaměstnávání zdravotně postižených; Setkání komise Výboru regionů a následná konference; Setkání delegátů Evropského soudního dvora; Konference mobilní zdraví v eHealth a jednotném digitálním trhu a setkání eHealth sítě.
 • Zasedání Výboru regionů se koná mimořádně vRize. Na pořadu jednání jsou následující body: Schůze koordinátorů komise COTER; „Přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách“ – konzultace zainteresovaných stran: zpravodaj pan Jean-François Istasse (BE/SES - SEDEC); 3. schůze komise COTER a konference na téma Integrovaná řešení dopravních systémů pro rozvoj měst; Schůze pracovní skupiny COTER BUDG.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na pořadu jednání následující body: Slyšení "Očekávání občanské společnosti od energetické unie"; Mise do USA – TTIP a jeho dopad na malé a střední podniky; Marže jednotlivých článků potravinového řetězce, Sympózium v Bratislavě, SK, květen 2015; Schůze předsednictva.
 • V Senátu ČR se koná 11. Schůze výboru pro evropské záležitosti. Na pořadu jednání jsou následující body: Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Informace vlády ČR o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo dne 23. dubna 2015; Zelená kniha Budování unie kapitálových trhů; Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance; Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie spomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě; Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí; Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020; Informace vlády ČR o aktivitách realizovaných za účelem podpory reformního úsilí na Ukrajině.
 • Think-Tank CEPS pořádá vBruselu konference "Politika obnovitelné energie v EU do roku 2030: Výzvy a cesty ke konvergenci" a "Ochrana spotřebitelů ve finančních službách: Výzvy a inovace Unie kapitálových trhů".

 

Středa 13. května

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize konají následující události: Setkání delegátů Evropského soudního dvora; Workshop Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na téma "Kybernetická bezpečnost"; Konference "Korporátní vládnutí - Nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti v digitální éře".
 • Evropská Komise přijme evropskou strategii pro migraci.
 • Ve Výboru regionů, který mimořádně zasedá vRize, je na pořadu jednání 3. schůze komise COTER a konference na téma Integrovaná řešení dopravních systémů pro rozvoj měst.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor se bude zabývat následujícími tématy: Mise do USA – TTIP a jeho dopad na malé a střední podniky; TEN/568 2. schůze studijní skupiny Inteligentní města jako hnací síla nové evropské průmyslové politiky; CCMI/138 – 1. schůze studijní skupiny Černé a hnědé uhlí; TEN/569 – 1. schůze studijní skupiny Integrovaná politika EU v oblasti letectví; 2. schůze monitorovacího výboru Euromed; INT/769 – 1. schůze studijní skupiny - Státní podpora podnikům;
 • Parlamentní frakce Evropa svobody a přímé demokracie pořádá vBruselu workshop na téma "Role lobby v unijním rozhodovacím procesu".

 

Čtvrtek 14. května

 • V Rize se koná setkání výkonného výboru a rady Evropské bankovní federace.

tek 15. května

 • V Rize se koná setkání výkonného výboru a rady Evropské bankovní federace.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor bude jednat o sociálním dialogu (SOC/507), proběhne prezentace u příležitosti 20. výročí tripartitní rady Litevské republiky.
 • V pátek se v Praze setkají zakladatelé CEBRE sčeskými členy Evropského parlamentu na téma TTIP.

Sobota 16. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 17. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 15.05         Veřejná konzultace týkající se služeb poskytovaných dlouhodobě nezaměstnaným

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         EU Dřevo - Přezkum nařízení

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 07/05/2015.< Archív novinek