Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: "Sociální standardy v dopravě"


  Sociální standardy v dopravě je třeba prosazovat v souladu s legislativou a principy EU

 

Brusel, 2. června 2015: Dne 19. května 2015 zahájila Evropská komise řízení proti Německu pro porušení právních předpisů EU v souvislosti s aplikací německého zákona o minimální mzdě v dopravě. Krok německé vlády byl silně kritizován jak vládami členských států EU, zejména těch nově přistoupivších, tak zástupci podnikatelů, jakožto opatření narušující hospodářskou soutěž v EU a omezující základní práva EU. Sociální standardy v dopravě a zejména pak zákon o minimální mzdě byly hlavními tématy debaty organizované CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při EU dne 2. června v Bruselu.  

 

Jakub Dürr, zástupce vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU, na úvod debaty poznamenal, že německý zákon o minimální mzdě rozpoutal řadu diskuzí na různých úrovních, přičemž Česká republika je jednou ze zemí, která je touto právní úpravou nejvíce zasažena. “Česká republika podporuje iniciativy, jejichž cílem je zlepšit podmínky pracovníků v silniční dopravě, ale zároveň je potřeba zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž,” prohlásil Dürr.

 

Zástupce Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise Eddy Liegeois potvrdil, že Komise podporuje národní legislativu stanovující minimální mzdu, nicméně uplatňování německé minimální mzdy na všechny dopravce bez jakýchkoliv rozdílů vyvolává vážné právní obavy. “Bylo by nepřiměřené uplatňovat toto pravidlo na příslušníky těch členských států, u kterých pohyb přes území Německa představuje nepatrnou část celkové přepravy. Je zapotřebí respektovat zásady volného pohybu zboží a služeb,” zdůraznil Liegeois. Právě z tohoto důvodu zahájila Komise 19. května řízení proti Německu pro porušení právních předpisů EU. Podle zástupce Komise může být uplatňování zákona v určitých případech oprávněné, např. pokud se jedná o kabotáž, ale zákon nelze aplikovat v případě tranzitu. Pokud jde o nové priority Komise, poznamenal Liegeois, že cílem Komise je zaměřit se na sociální politiku v dopravě. Proto se v této souvislosti očekává, že v druhé polovině roku 2016 bude předložen legislativní balíček, který se bude skládat z 3 pilířů: zpoplatnění silnic, sociální dimenze dopravy a vnitřní trh. Veřejná konzultace zainteresovaných stran by měla být spuštěna letos v červenci. Komise chce navíc posílit sociální dialog v této oblasti.

 

Podle člena Evropského parlamentu Luďka Niedermayera jsou sociální standardy v dopravě častým tématem v Evropském parlamentu. Zatímco připouští, že národní vlády mají právo zavádět iniciativy v oblasti sociálních standardů, jako je např. minimální mzda, měly by zároveň přihlédnout k rozsahu jejich implementace a dopadům, jež mohou způsobit. “V případě německé minimální mzdy je legislativa příliš rozsáhlá a náklady na její dodržování příliš vysoké,” dodal Niedermayer. Z toho důvodu doufá, že po zásahu Komise již nedojde v členských státech EU ke vzniku dalších podobných opatření, která by na vnitřním trhu vyvolala nejistotu.  

 

“Situace provozovatelů silniční dopravy v EU je v dnešní době extrémně složitá, neboť zde existuje tvrdá konkurence a marže jsou velmi nízké,” uvedl Jan Němec z Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU). Německá minimální mzda pak situaci ještě více komplikuje, protože pro ně vytváří dodatečné náklady. “Vypočítali jsme, že pro českého dopravce představují dodatečné měsíční náklady na jednoho řidiče 540 EUR, a to nesmíme opomenout s tím související administrativní zátěž. Pro britského dopravce činí dodatečné náklady dokonce 12 000 EUR, a to zejména kvůli překladu pracovní smlouvy,” zdůraznil Němec. Právní rámec k podpoře sociálních standardů v dopravě je podle zástupce IRU dostačující a nová legislativa není potřebná. Nicméně by mělo dojít k jejímu objasnění a posílení její vymahatelnosti. Jedním z řešení, jak navýšit sociální standardy, by mohlo být zavedení sociálního kodexu, jakožto dodatečného nástroje ke stávající legislativě.

 

Všichni řečníci se shodli, že namísto vytváření nových překážek na vnitřním trhu je třeba zlepšit bezpečnostní standardy a pracovní podmínky v dopravě.

 

Tisková zpráva ke přečtení zde.< Archív novinek