Archív novinek

Nové číslo čtvrtletníku Czech Business Today 4/2007


Připravili jsme pro Vás další číslo anglického čtvrtletníku Czech Business Today   

 

Rozhovor s předsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou je věnován problematice řízené imigrace, která by měla do České repubiky přivést kvalifikované pracovníky z třetích zemí (mimo EU a ESVO) a návrhu legislativní úpravy - zavedení tzv. "Zelených karet". Martin Jahn, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen představenstva Škoda Auto, a.s. se  zamýšlí nad problematikou nedostatku kvalifikované pracovní síly v České republice a v EU a možnostmi jejího řešení.

 

CBT přináší informaci o otevření Českého domu, které velmi úspěšně proběhlo 11.10.2007. Jeho Excelence pan Vladimír Müller, velvyslanec České republiky v Belgii, se v rozhovoru zamýšlí nad konceptem fungování Českého domu v Bruselu a popisuje aktivity velvyslanectví, které propagují české podnikání v Belgii, a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi.

 

V neposlední řadě představuje CBT projekt Czech Point napomáhající zjednodušení komunikace mezi podnikatelským sektorem a státní administrativou a také novou koncepci fungování dosavadních Euro Info Center (EIC) v rámci nové sítě BIZONet, která bude podporvána prostřednictvím programu CIP - Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace.

 

V sekci novinky je zmíněna účast CEBRE na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, představeny hlavní body jednání Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR a zahrnuty informace o podpisu dohody Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR o ochraně práv k duševnímu vlastnictví s čínským partnerem.

 

Czech Business Today 4-2007 dokument ve formátu pdf

 

Archív čtvrtletníku Czech Business Today 

 < Archív novinek