Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 30. dubna – 6. května 2012


S ohledem na první májový den, budou instituce EU v tomto týdnu méně aktivní. V pondělí vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová zakončí svou pracovní cestu do Svazové republiky Myanmar. Ve středu se v Bruselu sejde Rada pro hospodářské a finanční věci. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci „Možnosti udržitelného rozvoje a zelené hospodářství“. Výbor regionů čeká v tomto týdnu plenární zasedání. Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE H. Doupovcová, P. Bratský a J. Štětina se pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR zúčastní pozorování parlamentních voleb v Arménii. Pod záštitou OECD v německém Leipzigu proběhne 3 denní mezinárodní dopravní fórum.

 

V pondělí 30. dubna zakončí svoji pracovní cestu do Barmy vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton.

 

V úterý 1. května se v mnoha zemích EU slaví svátek práce.

 

Ve středu 2. května proběhne zasedání kolegia Komise. K jednání se sejde Coreper II (Výbor stálých zástupců II). V Bruselu zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ve Výboru regionů proběhne schůze předsednictva Výboru regionů. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci „Možnosti udržitelného rozvoje a zeleného hospodářství“. V Senátu ČR ke svému jednání zasedne Výbor pro záležitosti EU. V německém Leipzigu začíná pod záštitou OECD 3denní Mezinárodní dopravní fórum.

 

Ve čtvrtek 3. května se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I) a Coreper II (Výbor stálých zástupců II). Evropská komise pořádá specializovanou konferenci o zdravotních programech Evropské unie a 2 denní konferenci na téma „Chytrá energie a udržitelná informační a komunikační technologie“. Výbor regionů se sejde k plenárnímu zasedání, nad tématy jako jsou - Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Přezkum politiky EU v oblasti kvality ovzduší a emisí, Evropský fond pro regionální rozvoj. Senátní členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE H. Doupovcová, P. Bratský a J. Štětina se pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR zúčastní 6 denního pozorování parlamentních voleb v Arménii a místopředseda Výboru pro záležitosti EU Miroslav Krejča přijme v prostorách Senátu společně se zástupci Geografické služby Armády ČR podplukovníka Armira Çaniu, ředitele Vojenského geografického institutu Albánie a pana Saimira Burbu, zástupce ředitele Vojenského geografického institutu Albánie. Rada guvernéru Evropské centrální banky zasedne k jednání ve španělské Barceloně, na toto jednání bude následovat tisková konference.

 

V pátek 4. května se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I). Ve Výboru regionů bude druhým dnem pokračovat plenární zasedání s rozpravou na témata, jako jsou aktivní stárnutí: Inovace – inteligentní zdravotnictví – lepší život, program Spotřebitelé na období 2014–2020.

                           

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 30/04/2012


 < Archív novinek