Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 7. – 13. května 2012


Nadcházející týden se ponese v duchu oslav Dne Evropy, mini-plenárního zasedání Evropského parlamentu a zasedání výborů Evropského parlamentu. Zároveň pod záštitou Evropské komise proběhne několik veletrhů a konferencí. V této souvislosti lze třeba zmínit specializovaný veletrh a konferenci „Týden zdraví“ v dánské Kodani nebo neformální kulatý stůl, který se bude zabývat pokračujícími rozhovory v návaznosti na konferenci o klimatu v Durbanu. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu bude pořádat veřejné slyšení "Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a obchodní příležitosti" a Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu pořádá seminář na téma „Budoucnost WTO a mezinárodní obchodní systém“. Ke svému jednání se také v tomto týdnu sejde Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Ve středu při příležitosti Dne Evropy spolupořádá CEBRE v Kaiserštejnském paláci v Praze konferenci s názvem Konkurenceschopnost a růst.

 

V pondělí 7. května Evropská komise spolupořádá 3denní specializovaný veletrh a konferenci „Týden zdraví“ v dánské Kodani, dále uspořádá 2denní neformální kulatý stůl k pokračujícím rozhovorům v návaznosti na konferenci o klimatu v Durbanu. V Paříži k oslavám dne Evropy začne 3denní již 7 ročník akce "Faites l'Europe".

 

V úterý 8. května se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I) a Coreper II (Výbor stálých zástupců II). Evropská komise spolupořádá 5. evropské fórum k EMS (Environmental management systems). Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci „Den občanské společnosti“. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu uspořádá veřejné slyšení "Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a obchodní příležitosti" zároveň při svém zasedání přijme návrh zprávy „strategický přístup k zabezpečeným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie, program EU pro sociální změny a inovace“ a projedná návrh stanoviska –„inovační finanční nástroje v kontextu příštího víceletého finančního rámce". Výbor pro petice Evropského parlamentu bude projednávat petici proti ACTA (2,5 mil. podpisů proti). Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu projedná návrh zprávy „online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů), akustický tlak motorových vozidel“. Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu pořádá seminář „Budoucnost WTO a mezinárodní obchodní systém“. V Rozpočtovém výboru Evropského parlamentu bude probíhat výměna názorů k rozpočtu EU na rok 2013 a zavedení akčního programu pro cla a daně v EU na období 2014-2020. Hospodářský a měnový výbor EP přijme návrh zprávy k přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (změna směrnice 2002/87/ES). Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu uspořádá slyšení k rozvoji transevropské dopravní sítě a k společným pravidlům pro přidělování letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění), dále projedná návrh stanoviska k hladině akustického tlaku motorových vozidel. Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu projedná návrh zprávy o strategii politiky soudržnosti EU pro atlantickou oblast o optimalizaci úlohy územního rozvoje v politice soudržnosti. Předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig se zúčastní oslav 67. výročí osvobození Československa.

 

Ve středu 9. května proběhne zasedání kolegia Komise. Evropská komise v dánské Kodani pořádá konferenci k 25. výročí programu Erasmus. V italské Florencii proběhne 4denní workshop, konference a výstava LiquidLab. V rámci oslav Dne Evropy - 62. výročí Schumanovy deklarace proběhne v italské Florencii 2denní konference „Evropské Unie“, dále proběhne prezentace projektu Europeana. Evropský parlament povede při plenárním zasedání rozpravu nad budoucnost Evropy, budoucností regionálních letišť a leteckých služeb, nad obchodní a investiční strategii EU pro oblast jižního Středomoří po arabském jaru a roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Předseda Výboru pro záležitosti EU senátu PČR (VEU) L. Sefzig, místopředseda VEU J. Táborský, členové VEU J. Juřenčáková, A. Maštalíř, J. Doubrava se Kypru zúčastní 3denního přijetí předsedou kyperského Parlamentu, jednání s Výborem pro evropské záležitosti, jednání se státním tajemníkem pro kyperské předsednictví a unijní otázky, setkání s vrchním ředitelem Ministerstva zahraničních věcí pro kyperskou otázku a Turecko, setkání se starostou Nikósie. CEBRE v Kaiserštejnském paláci v Praze spolupořádá konferenci s názvem Konkurenceschopnost a růst. V Bruselu se sejde skupina Evropských konzervativců a reformistů.

 

Ve čtvrtek 10. května se k jednání sejde Coreper II (Výbor stálých zástupců II) a ke 2dennímu jednání zasedne Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Výbor regionů pořádá konferenci „Regiony a města pro integrovaný územní rozvoj“. Při plenárním zasedání Evropského parlamentu se povede rozprava k absolutoriu 2010 (43 zpráv), bude se hlasovat o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace, budoucnosti regionálních letišť a leteckých služeb, roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii a obchodní a investiční strategii EU pro oblast jižního Středomoří po arabském jaru. V Rozpočtovém výboru Evropského parlamentu proběhne jednání koordinátorů k výměně názorů o inovativních finančních nástrojích v rámci příštího víceletého finančního rámce.

 

V pátek 11. května ve Výboru regionů zasedá Komise pro politiku územní soudržnosti a bude jednat o návrhu stanoviska k návrhu nařízení o evropské územní spolupráci a návrhu stanoviska k balíčku právních předpisů o letištích. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení „Úloha žen jako hybné síly vývoje a inovací v zemědělství a ve venkovských oblastech“.

 

V sobotu 12. května bude den otevřených dveří v institucích EU a den otevřených dveří v EFSA v italské Parmě.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Prezentace výroční zprávy o systému RAPEX (Dali)
  • Sdělení "Státní podpory modernizace" (Almunia)
  • Prezentaci hospodářské prognózy pro jaro 2012 (Rehn)

 

 

Dokument ke stažení zde .


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 7/05/2012< Archív novinek